คำอธิบาย เกี่ยวกับวิทยุออนไลน์สถานีนี้

 

วิทยุออนไลน์นี้จัดทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการจัดรายการของ นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่มีใจรักในอาชีพนักจัดรายการวิทยุ และ ฝึกให้ได้แสดงความสามารถของตัวเองออกในด้านสร้างสรรค์ โดยมิได้แสวงหาผลกำไรทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม เพลงทุกเพลงที่ใช้เปิดในรายการ เป็นการเปิดเพื่อติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิได้มีการ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือ เผยแพร่เพลง ด้วยวิธีการดาวน์โหลด... โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทางทีมงานผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนา ในการสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงแต่อย่างใด เพลงทุกเพลงที่เปิด ในแต่ละสถานี ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางค่ายเพลงนั้น (สนับสนุนให้ทุกคนใช้ของที่เป็นลิขสิทธ์นะจ๊ะ)

 

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ๔

ขอขอบคุณภาพจาก สยามฮิพฮอพเรดิโอ

Comment

Comment:

Tweet

Your supreme issue about this good topic comes side by side with the dissertation form. Therefore, you could even perform for buy thesis service.

#1 By CarverSavannah29 (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-29 08:21